Ознака: клинички во смет

Филипче: Не гледам зошто да поднесам оставка. Нема да гледаш уште долго, народот гледа и знае, поради сите до сега пропусти, татко ти, чичко ти, како и твоето налик на нив работење, оставката е повеќе од потребна!