Ознака: максилофацијална

По примерот на стоматологија и специјализантите по максилофацијална хирургија со куси ракави!