Ознака: милиони и милиони се трошат на небитни работи

Катастрофални услови на Институт за белодробни заболувања „Козле“