Ознака: најздрав континент

Континент со најздрава исхрана и годинава е Африка!