Ознака: нема надокнада за нивната работа од септември

По примерот на стоматологија и специјализантите по максилофацијална хирургија со куси ракави!