Ознака: нема основни услови за гледање на пациентите

Катастрофални услови на Институт за белодробни заболувања „Козле“