Ознака: од 2000-та година и кај нас

Пресадување коскена срцевина се врши и кај нас!