Ознака: раната детекција помага да се сочува

Губење на слухот поради дијабетес, внимавајте!