Ознака: рационална употреба на антибиотиците

Недела на унапредување на здравјето, контрола на земањето на антибиотици!