Ознака: родители и наставниците треба да работат

Децата жртви на физичко, психичко и други форми на насилство. Насилството во подем!