Ознака: сетило за мирис

Истражување: Губењето на сетилото за мирис е поврзано со когнитивни нарушувања

Најнова студија: Откриено е зошто болните од Ковид-19 го губат сетилото за мирис