Ознака: смеење

Децата жртви на физичко, психичко и други форми на насилство. Насилството во подем!