Ознака: средина

Што ќе се случува понатаму со „проколнатата“ пештера во Тајланд?

Проект Иловица: Ќе нема бучава, не се загрозуваат здравјето и земјоделството

Животен стил 6 години ago

Зошто велиме „на здравје“ кога некој ќе кивне?