Ознака: тесна врска

Губење на слухот поради дијабетес, внимавајте!