Ознака: завод за рехабилитација

Осовременување на сензорната соба во заводот за рехабилитација, помош на децата со аутизам!