Веќе извесен период, години наназад поточно од 31/10/2016 година Дијна има нагло нарушување на својата здраствена состојба за кое долг период била во болничките ходници се со цел извршување на испитувања да се изнајде причинителот на работите кои директно влијаеа на делумно губење на нејзиниот вид а последно и наштетување на центарот за движење и рамнотежа.

Заклучно со септември 2023 година за жал и е констатирана дијагноза: Neuomielitis Optica.

Оваа ретка Болест директно напаѓа на мојот вид и центар за движење и рамнотежа и е доста агресивна а нејзиното лекување бара посебна терапија за која е потреба годишна незавидна сума на фин.средства ( 50.000 евра – од Satralisumab Enspryng 120).

-Терапијата имам потреба да ја примам на годишно ниво и ден поскоро, истата се’ уште е во постапка на одобрување од страна на комисијата за ретки болести при Министерството за Здравство, а секој ден без истата е дополнителен и огромен ризик по моето здравје завршувајќи со трајни последици. Поради се’ горе наведено Ве замолувам се што е во ваш домен и можност да изнајдете начин да ми се помогне во прибирањето на финансиски средства за да можам да ја обезбедам и аплицирам првата терапија во сопствена режија додека паралелно се води постапката од комисијата за ретки болести, потенцира Дијана Трипуновска.

Вкупната сума за да ја победам болеста изнесува 50.000 евра. Благодарение на хуманите срца на добронамерниците до сега собрав 30.000 еур. Остануваат уште 20.000 евра за да ја победам болеста!

Телефонски броеи за донации:
ТЕЛЕКОМ: 143 177
А1: 143 403
жиро сметка за донации: 210-7000006820-46 НЛБ Тутунска банка
IBAN Code MK07210501734138210 – NLB BANKA AD Skopje
SWIFT TUTNMK22

Исто така можете да донирате и преку платформата на Ecrowd.mk на следниот линк.