Надежта која ни ја даваат физијатрите е голема, но за жал големи се и средствата кои ни се потребни за ваквите физикални терапии да продолжат со ист интензитет како до сега. Знаеме и знаете дека дека без ваша помош немаше да можеме ни да се надеваме, ама сега кога сме веќе на половина пат, кога се гледа неговото подобрување неговата состојба ние ме можеме и не смееме да застанеме!

На малиот Војдан му е потребна нашата помош повеќе од кога било до сега!!!

Да бидеме хумани и да му помогнеме:

Телефонските броеви за донација се следните:

T-мобиле: 143-139

ВИП: 143-442