Двојазичната табла на Здравствениот дом во Штип издржа еден ден. Во текот на ноќта е искршена од непознат сторител.