За сите воспитувачки, негувателки и учителки во градинка – ВИ БЛАГОДАРИМЕ.

Многу луѓе се прашуваат зошто децата треба да одат во градинка, кога едноставно може да си седат дома, со мама и тато или баба и дедо?

Најважната работа која децата не можат да ја научат дома е социјализацијата, токму затоа градинката е одличен избор, бидејќи вашето дете само таму ќе успее да научи да се социјализира, да споделува со останатите, да стане независно од вас.

Децата потребно е да одат во градинка со цел да научат, да стекнат вештини и знаења, да стекнат културно-хигиенски навики, да учат да растат како физички така и ментално, но и да видат како изгледа животот на еден возрасен човек.

„Тоа што всушност е најважно е да научат како да се прилагодат“, изјавија експерите.

Тоа во буквална смисла значи дека детето во градинка стекнува знаења, црпи идеи, учи за опстанокот во средината, има активна интеракција со своите врсници и „се подготвува“ да изникне како цвет кој се пробил и пораснал низ асфалтот.

Тоа не може да го научи дома со мама и тато, ниту пак со баба и дедо, таквите нешта не се учат во изолирана и безбедна средина, се учат во реална средина од животот.

Нормално е детето да падне, да се повреди, да влезе во конфликт со останатите деца, да научи да споделува храна и пијалок, да научи да споделува играчки…. да научи да живее во една организација, а сите овие искуства ќе му помогнат да се развие во зрела и социјализирана личност.