Сите 25 лекари ангажирани во проектот “Ало Докторе” девет месеци не добиле плата. Иако проектов заврши во декември, на лекарите автоматски им беа прекинати договорите, но не и нивната работа. Докторите, иако бесплатно, продолжуваат да ја одржуваат во функција оваа услуга за цели 24 часа во текот на седумте денови од неделата. Иако договорите се истерани, од Министерството вели дека го продолжиле проектот, но немаат обезбедено буџет за плати.
 Одговор од Министерството за здравство
“Во буџетот за 2018 година, не се предвидени средства за лицата ангажирани во проектот “Ало Докторе”. Поради оваа причина, Министерството за здравство презеде активности за обезбедување на пари за исплата на ангажирачки лица кои ќе се случат во текот на октомври. Ние планираме да го продолжиме овој проект во наредниот период. “
Центарот на медицинското телефонско консултирање “Ало Докторе” започна со работа на 15 септември 2014 година. Во овој центар вработени се лекари од различни медицински области, кои се консултираат од страна на граѓаните преку телефонска линија, обично за итни случаи.