Министерството за здравство достави Листа на дијагнози на хронични состојби, добиени во консултација со директорите на Клиниките за ендокринологија, пулмологија, кардиологија и нефрологија, за лицата кои се ослободуваат од работа поради коронавирусот.

Во врска со утврдените категории на лица кои треба да бидат ослободени од работа и работни активности врз основа на приложена потврда од матичен лекар за следниве состојби:

 1. Хронични респираторни заболувања:
 • ХОББ – Хронична опструктивна белодробна болест – J44
 • Астма – J45
 • Интестицијална фиброза – Ј84
 1. Тешки кардиоваскуларни заболувања:
 • Срцева слабост со EF<40
 • Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци
 • Срцеви заболувања со тешка пулмонална хипертензија
 • Тешка аортна и митрална стеноза
 • Воспалителни заболувања на срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци
 • Инплантиран пејсмејкер или срцев дивајс до 3 месеци
 • Длабока венска тромбоза до 3 месеци
 1. Дијабетес мелитус:
 • Диајабетес тип I
 • Диајабетес тип II на инсулинска терапија со коморбидитети: Миокарден инфаркт, церброваскуларен инсулт, стеноза на периферна циркулација и ХБИ
 1. Сите малигни заболувања – C00-C97

5. Имунокомпромитирачки состојби:

 • Состојба по трансплантација на бубрег – Z94.0
 • Хроничен нефротичен синдром – N04.9
 • Интермитентна хемодијализа – Z99.2
 • Состојби со биолошка или комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06, M45.00
 • Некротизирачки васкулопатии, системски еритематозен лупус, дерматополимиозит, системска склероза – M31-M34