Летното сметање започнува рано изутрина на 31 март во недела.

И тоа во 02 часот, така што со поместување за еден час нанапред, времето во 02 часот се смета како 03 часот.

Секоја година летното сметање се случува во последниот викенд во март, оваа година ретко како тоа се случува на последниот ден од месецот.