Сколиозата е странично искривување на ‘рбетот што предизвикува горниот дел од телото да ја изгуби симетријата. Сколиозата најчесто се јавува за време на растот кај децата, односно во пубертетот, а кај девојчињата е десет пати поголема веројатноста да се влоши.

Како да се забележи сколиозата?
Сколиозата најлесно се забележува по држењето на телото кога човекот стои, односно по тоа што е малку наведнат на едната страна иако се обидува да застане исправено. Исто така, некои од симптомите на сколиозата се:

– видливо искривување на грбот
– рамења кои не се рамни
– едната рака е подолга од другата
– колковите закривени на едната страна
– едната лопатка на раката изгледа поголемо
– ребрата на едната страна од телото се поистакнати отколку на другата

Покрај видливи симптоми, сколиозата може да предизвика и болки во грбот, вкочанетост, болка и пецкање во нозете и отежнато дишење поради притисок врз белите дробови доколку се наоѓа во горниот дел на рбетот. Оваа состојба може да се наследи генетски, може да биде предизвикана од вродени дефекти или повреди, а може да се развие и подоцна во животот. Сколиозата кај девојчињата ќе има поголеми шанси да се влоши.

Видови на сколиоза
Сколиозата се јавува во неколку видови, во зависност од тоа кој дел од ‘рбетот го зафаќа, во кој правец е закривен ‘рбетот и под кој агол и на која возраст од животот се јавува.

Според делот од ‘рбетот што го зафаќа сколиозата, постојат:
– торакална сколиоза: искривување на торакалниот ‘рбет
– лумбална сколиоза: искривување на долниот, лумбален дел на ‘рбетот
– тораколумбална сколиоза: истовремена искривување на торакалниот и лумбалниот ‘рбет

Според страната на која е закривен ‘рбетот, има:
– синистроконвексна сколиоза: искривување на ‘рбетот на левата страна
– декстроконвексна сколиоза: искривување на ‘рбетот надесно

‘Рбетот може да биде искривен од двете страни, односно на две различни места и тоа се нарекува билатерална сколиоза. Тогаш ‘рбетот е закривен во форма на буквата „С“.

Според степенот на искривување
Сколиозата може да биде лесна (до 30 степени), средно тешка (од 30 до 50 степени) и тешка сколиоза кај која искривувањето на ‘рбетот е поголемо од 50 степени.

Кога станува збор за возраста на која се појавува сколиозата, таа може да биде инфантилна бидејќи се јавува пред тригодишна возраст, но и јувенилна каде оваа состојба се јавува меѓу три години и почетокот на пубертетот. Следниот е адолесцент, кога се јавува искривување за време на пубертетот. На крајот доаѓа и до зрелоста, кога по пубертетот се јавува сколиоза.

Третман на сколиоза
Треба да одите на лекар веднаш штом кај вас или кај вашето дете забележите некои од знаците на сколиоза наведени погоре. Сепак, важно е да се нагласи дека некои полесни форми на сколиоза може да се развијат без видливи симптоми, па дури и да не предизвикаат болка на почетокот.

Со оглед на тоа што сколиозата најчесто се развива кај децата и тинејџерите, важно е тие да одат на систематски прегледи, а промените во држењето често може да ги забележат и наставниците по физичко образование кои можат да укажат на проблемот. Сколиозата се дијагностицира врз основа на преглед и рендген.

Неопходно е да се оди на лекар кој според сите параметри ќе одлучи кој е најдобар начин за лекување на одредена сколиоза и ќе препорача физикална терапија, одреден тип на ортоза, вежби за сколиоза и слично. Исто така, во тешки случаи на сколиоза, лекарот ќе препорача операција.