Од 28 различни симптоми на депресија, четири се најважни.

Некои симптоми на депресија се многу посуштински за состојбата од другите, открива новата студија. И тие се:

1. Тажно расположение

2. Губење на енергија

3. Намален интерес за живот или задоволство

4. Проблеми со концентрацијата

Сепак, психијатрите и психолозите понекогаш користат подолги списоци на симптоми за да дијагностицираат депресија. Потоа, тие се собираат, понекогаш без оглед на тоа кои симптоми се поважни.

„Треба да престанеме да размислуваме за депресија како болест што предизвикува збир на меѓусебно поврзани симптоми“, вели д-р Еко Фрид, раководител на студијата. Депресијата е сложен, екстремно хетероген систем на интеракциски симптоми. И некои од овие симптоми се многу поитни од другите “.

Научниците разгледале 28 различни симптоми на депресија.

Тие ги гледаат како мрежа, како што објаснува д-р Фрид.