На Клиниката за неврологија за прв пат по повеќе години од ден на ден се зголемува бројот на лица од мултиплекс склероза кои не можат да добијат соодветна терапија. На почетокот на годинава на листа за чекање беа шеесеттина пациенти сега се осумдесеттина. За ова реагираше Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет „Мобилност Македонија“ кој ги застапува и лицата болни од милтиплекс склезора.
Причината за ова е што не се трошат дополнителните 350 илјади евра кои Клиниката ги добива од Фондот за здравствено осигурување, а се наменети за нови поефикасни лекови.

Години наназад Клиниката за неврологија добиваше околу 2 милиони евра за лекови за болните од мултиплекс склероза, и сите пациенти имаа навремена терапија и адекватен третман. Значи претходните години немаше листа на чекање зошто одобремните средства се трошеа. Сега дополнителните 350 илјади евра иако одобрени не се користат. Оттука се поставува прашањето каде ќе завршат овие пари? За што ќе ги искористи в.д. директорот?

Инаку станува збор за Иван Барбов, в.д. директор на Универзитетската клиника за неврологија во Скопје, кој беше наведен во извештајот на Стејт департментот објавен деновиве.

„Именувањето на Иван Барбов за в.д. директор на Универзитетската клиника за неврологија во Скопје, исто така, беше контроверзно. Барбов беше осуден и доби условна казна во 2012 година за учество во група која им наплаќа на пациентите за нелегални документи за инвалидска пензија“, се вели во Извештајот на Стејт департменот за состојбата со човековите права во 2017 година.

Инаку од Мобилност Македонија со допис бараа работен состанок со ФЗО. Целта е да се реши ова прашање во интерес на решавање на актуелните проблеми со кои се соочуваат лицата со мултиплекс склероза, а во насока на зголемување на пристапот до лекови за третман на овие пациенти.

„Моментално, буџетот за лекови за мултиплекс склероза на Универзитетската клиника за неврологија во Скопје овозможува да се лекуваат само 362 пациенти, додека повеќе од 60 пациенти се ставени на листа на чекање за почеток на третман или преминување на втора линија на третман. Ова покажува дека е потребно зголемување на буџетот за лекови за мултиплекс склероза на Универзитетската клиника за неврологија во многу блиска иднина. Ова ќе овозможи новодијагностицираните пациенти да започнат со третман веднаш и континуиран третман на веќе постоечките пациенти, а докторите не би се нашле во непријатна ситуација да бидат приморани да ја прекинат терапијата на долгогодишно болните пациенти за да ја пренаменат за новодијагностицираните“, се вели во дописот до ФЗО.

Од здружението укажуваат дека од мултиплекс склероза заболува младата работоспособна популација од 30-40 години претставувајќи најголема причина за нетраумски инвалидитет кај младите.

„Лековите имаат за цел: стабилизирање и контрола на болеста која најмногу зависи од раниот и ефикасен третман спречувајќи прогресија на болеста и траен инвалидитет. Обезбедувањето на лекови за сите пациенти со МС е докажано поисплатливо на подолг временски период бидејќи води кон зачувување на добар квалитет на живот на болните, со можност за нивна интеграција во општеството и реализиција како функционални, работоспособни и корисни граѓани; за разлика од неизбежната потреба од инвалидска/семејна пензија, ортопедски помагала, надоместок за нега и мобилност итн. кое задава голем удар на пациентот и неговото семејство, но истотака и на пензискиот, здравствениот и социјалниот фонд. Директните и индиректните трошоци за пациент со повисок степен на инвалидност се за повеќе од 2 пати поголеми“, укажуваат од Мобилност Македонија.