Најдобрите цитати на Никола Рерих, руски сликар, сценограф, филозоф, писател, патник и археолог

* Последната војна меѓу луѓето ќе биде војна за вистината. Оваа војна ќе се води во секој поединец. Војната со сопствено незнаење и агресија, раздразнетост. И само радикалната трансформација на секој поединец може да биде старт на мирен живот на сите луѓе.

* Не доцнете ако сакате да ве почитуваат. Не лажете мисловно, ако имате цел да најдете пријатели.

* Да се фантазира е голем квалитет, бидејќи го исполнува срцето со најдобри моќни огнови.

* Радоста е посебна мудрост.

* Луѓето се делат на оние кои осудуваат и на оние кои создаваат

* Благословени се препреките – преку нив растеме

* Се плашите, кога мирните ветрови се претвораат во бура. Кога говорот на луѓето е исполнет со бесмислени зборови. Плашете се, кога во земјата, луѓе го закопале своето богатство. Плашете се кога луѓето го сметаат сигурно богатство само во своето тело. Плашете се кога масите се собираат. Кога заборават на знаењето и со радост, го уништуваат наученото претходно и кога лесно ги извршуваат заканите. Кога на ништо нема да биде запишано вашето знаење. Кога листовите напишани станат кревки, а зборовите зли.

* Главно е да се уништат бацилите на ниските мисли, кои се позаразни од сите болести. Не треба да се грижите за зборовите кои се изговорени, туку за мислите. Во текот на еден збор, се раѓаат десет мисли.

* Постојат два вида на знаење: едно-изразено со зборови, друго-точно, разбирливо со дух, но не е вградено во зборот. Дури не може да се објасни со зборови, кога ова поимување доаѓа, тоа е навистина преубаво.