Истражувањето спроведено на Институтот Кинзи открило колку често поединците имаат секс, ако се земат во предвид нивните години, а еве што покажуваат резултатите:
18-29 години: Во просек 112 пати годишно;
30-39 години: во просек 86 пати годишно;
40-49 години: во просек 69 пати годишно.
Инаку, 13 отсто брачни двојки имаат секс само неколку пати годишно, 45 отсто од нив неколку пати месечно, 34 отсто два до три пати неделно, а 7 отсто од нив четири и повеќе пати неделно.
Вебстраницата „Your Tango” потоа го спроведе сопственото истражување меѓу читателите што се во брак, за да се дознае минималниот, просечен и идеален број на сексуални активности во период од еден месец.
Минимум: Еднаш месечно;
Просек: Еднаш неделно;
Совршено: Три до пет пати неделно.