Милка Здравковска е новиот Декан на Факултетот за медицински науки на штипскиот универзитет

На седница на Наставно научниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делцев“ во Штип со мнозинство гласови за Декан во наредниот мандатен период е избрана проф.  д-р…

На седница на Наставно научниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делцев“ во Штип со мнозинство гласови за Декан во наредниот мандатен период е избрана проф.  д-р Милка Здравковска.

Таа е редовен професор на Катедрата за епидемиологија и статистика.


Related Articles