Познато е дека ризикот од смрт од хипотермија е реален. Иако оваа причина за смрт е помалку распространета, сепак се случува. Се разбира, загрозени се оние кои немаат услови да се спасат од студот.

Просечната телесна температура на возрасно лице е 37 ° C. Затоа, човечкото тело преминува во состојба на хипотермија кога ќе достигне 35 ° C. Со други зборови, таквите ситуации не се ограничени на премногу екстремни случаи, особено ако околината е прилично влажна.

Затоа, доволно е индивидуата да не е соодветно облечена за да достигне температура од 34 ° C, што ќе резултира во многу сериозен случај. Кога страда од хипотермија, човечкото тело дејствува за да ги заштити оние органи, кои мора да бидат топли за да функционираат правилно. Поради тоа протокот на крв е концентриран во областа на тие органи, на штета на остатокот од телото, чија температура се намалува.

Фатален исход е можен кога телото ќе достигне температура од 21ºC.

Покрај хипотермијата, друга опасност е ризикот од замрзнување. И во овој случај не се потребни премногу ниски температури, а логиката е иста: Колку повеќе крв се фокусира на органите, толку повеќе страдаат рацете и прстите.