Во април 2018 година првпат пациентите со хроничната миелоидна леукемија (ХМЛ) во земјата добија можност за лекување со нов специфичен, посупериорен лек од втората генерација, препаратот „нилотиниб“. Со овој препарат е обезбеден поефикасен третман за болните со ХМЛ, особено за оние што немаат задоволителен терапевтски одговор на прволиниската терапија со препаратот „иматиниб“. Средствата за лекот се обезбедени од Министерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД).

Хроничната миелоидна леукемија (ХМЛ) е малигно хематолошко заболување кај кое е постигнат огромен напредок во лекувањето во последните 20 години. Благодарение на откривањето на специфичната молекуларно таргетирана терапија и лекот „иматиниб“ значајно се продожи преживувањето и квалитетот на живот на болните со ХМЛ во светот.

На Универзитетската клиника за хематологија во моментот се лекуваат 120 пациенти со ХМЛ, а годишно се дијагностицираат во просек 14 нови пациенти. Од септември 2011 година прва линија на терапија за сите пациенти со ова заболување е лекот „иматиниб“ кога современата терапијата за ХМЛ стана достапна и за нашите пациенти.

Достапноста на втората генерација, препаратот „нилотиниб“, за пациентите со ХМЛ ќе обезбеди поефикасен третман за оние пациенти со ХМЛ што немаат задоволителен терапевтски одговор на препаратот „иматиниб“. Терапијата за почеток е достапна за 20 болни и ќе обезбеди подобра контрола на болеста кај болните што не реагираат оптимално на терапијата со „иматиниб“.