Најмалку по двајца работници месечно во Македонија го губат животот, поради непочитувањето на безбедносните стандарди. Според годишниот Извештај на Здружението за безбедност и здравје при работа, во 2017 година се случиле 158 несреќи на работно место, од кои 24 биле со фатални последици.

Според Годишниот извештај на Здружението за безбедност и здравје при работа, во споредба со 2016 година, минатата година имало повеќе несреќи на работното место и повеќе смртни случаи. Најголем број од несреќите биле забележани во Скопје и Куманово, додека најмногу смртни случаи имало во областа на домаќинството, земјоделството и градежништвото.

Според информации од ваквите инциденти токму во овој месец минатата година имало најмногу несреќи на работно место.