Маја Мојсова е избрана за национален координатор за трансплантација. Министерот за здравство ја назначил во текот на вчерашниот ден, по завршување на огласот за избор на координатор. Мојсова е раководител на КАРИЛ, а во трансплантацијата е вклучена повеќе од многу одамна. По застојот на кадаверичната трансплантација, Мојсова ќе треба повторно да го активира процесот и да може да има пресадување на органи од починат донор.