Сандра Ангеловска (13 години) од Крива Паланка боледува од тумор (sarcoma high grade). Потребна е итна операција која мора да биде извршена во странство, бидејќи во Македонија оперативниот зафат не може да биде изведен.

Веќе е договорена операција во болницата „Атлас“ во Белград каде само операцијата чини 12.000 евра, а има и дополнителни трошоци за испитување и сместување на Сандра и член на семејството.

Бидејќи се работи за млад живот, ве молиме доколку сте во можност да донирате средства на:

-телефонски број во мрежата на А1(поранешен ВИП)
143 479

-банкарска сметка
Број на сметка 200 – 0022909374 – 56 Стопанска Банка
На Далибор Ангеловски (татко на Сандра) со ЕМБГ 0306982424005

-во некој од локалните објекти во Крива Паланка:
My market, Дом на култура и Пакет маркет