Според последните податоци на „Службен Весник на Република Македонија“ се појави јавен  оглас за вработување на здравствени работници и соработници со високо и средно образование.

Во ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ има потреба според јавниот оглас од доктор на медицина, доктор на стоматологија, дипломиран фармацевт, дипломиран психолог, дипломиран биолог, дипломиран хемичар, РТГ технолог, медицинска сестра, фармацевски техничар, физиотерапевски техничар.

На јавниот оглас дури се посочени и карактеристиките кои треба да ги поседуваат бараните лица, токму сега пред Нова Година започна налив на вработување. Според неофицијални информации веќе се вработени луѓе блиски до СДСМ. Дали за Филипче за вработувањето ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ ќе биде пресудна партиската книшка, а не дипломата на кандидатите.

Погледнете ги огласите: