Задржувањето гасови може да ви го искомплицира здравјето, а еве и зошто:

Испуштањето гасови е природна појава, на некого може не му се допаѓа но, може да ви го спаси животот. Доколку ги потиснувате гасовите тие може ќе ве спасат од моменталната непријатна ситуација, но може да ве доведе да подждригнете. Експертите тврдат дека гасовите кои не сме сакале да ги испуштиме, се враќаат во крвотокот, а со циркулација доаѓаат до белите дробови и на крај можат да ви излезат низ уста.

– Следниот пат кога ќе почувствувате дека имате потреба да испуштите гасови, едноставно појдете до просторијата во која можете слободно да го направите тоа. Тоа е најдобар избор, што се однесува до вашето здравје. Гасовите кои се акумулираат во вашите црева, можат да предизвикаат надуеност, но некои од нив, исто така, се враќаат во крвотокот и на крајот излегуваат со дишењето.

Просечен човек, лекарите тврдат дека испушта гасови до 15 пати на денот.