Пристигнувањето на бебето во семејството е еден од најсреќните моменти во животот. Но, реалноста ја наметнува и другата фактичка вистина – истовремено, тоа внесува и дополнителни трошоци во семејниот буџет.

Кога го планирате пристигнувањето на бебето, размислувате за сè, од избор на облека до планирање на здравствена заштита, грижа и образование. Сепак, трошоците можат да се намалат доколку направите план.

Грижата за децата е еден од најголемите трошоци, затоа што приходите на родителите се намалуваат бидејќи треба да вработат дадилка или да го запишат детето во градинка.

Просечните трошоци за грижа на детето на годишно ниво зависат од стандардот и цените на сето она поврзано со таа грижа во светски рамки.

Кога го очекувате вашето прво дете, сакате сè да биде совршено. Но, децата не се толку пребирливи како што се нивните родители.

Тие нема да ја препознаат разликата меѓу дизајнерската облека и играчките од поевтина варијанта.

За привремената облека која бебето ќе ја израсне за брзо време, не мора да трошите многу пари.

Доколку вашето бебе сè уште не е родено, имате поголема можност за да се справите со трошоците со тоа што ќе отворите штедна книшка