Проф. Д-р Методи Чепреганов, невропсихијатар и епилептолог