Во Тетово и Битола утрово воздухот е високо загаден.

Од податоците од мерните станици може да се види дека во делови од Скопје воздухот е средно загаден, додека во сите други градови воздухот е ниско или многу ниско загаден.

115 ПП честички на 100 микрограми се измерени во Тетово, а во Битола 65 ПМ.

Во сите други градови полесно се дише.