Државата воведува нови, многу построги мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Со вонредна наредба на министерот за здравство Кирил Ананиев, скоро сите јавни места се затворени низ целата земја денес, продавниците за малопродажба – со освен аптеки, и маркети, забранети се јавни настани и се прекинуваат обуките. Карантинот ќе биде на сила до 29 март, а времето и обемот на мерките може да се променат во зависност од епидемиската состојба во земјата.

Ова е сериозна мерка, но во тековната состојба можеби е најдобро да се ограничи можноста за нагло ширење на инфекција COVID-19 и пад на здравствениот систем. Несомнено, ограничувањата ќе имаат голем економски ефект, но со компензација од државата, деловните проблеми би можеле да се менаџираат.