Двајца пациенти  врз кои се вршеле клинички испитувања на  регистриран лек на  Клиниката за неврологија, починале во 2016 година. Случајот, го открива ревизорот кој констатираше дека одговорниот кој го вршел испитувањето доцна пријавил за смртта на пациентите, поради што неможело да се изврши обдукција и да се утврди дали смртта настанала поради лекот.

Во ревизорскиот извештај, објавен денеска, пишува:

„Во рамки на клиничкото испитување на дополнителна индикација на претходно регистриран лек, кое се спроведува во повеќе здравствени установи во државата во текот на 2016 година, на клиниката починале две лица.

Со увид во преземените активности, ревизијата констатира дека главниот истражувач постапил согласно законските барања за поднесување на известување за појава на несакани настани до надлежните органи – Етичката комисија и МАЛМЕД (Агенцијата за лекови) но не се преземени активности за потврдување или исклучување на поврзаноста на настанот со студискиот лек, односно не е направена обдукција…

..Со увид во документацијата и направените интервјуа констатиравме дека несаканите настани биле пријавени неколку дена по настанување на истите поради што главниот истражувач неможел да ја исполни законски предвидената обврска во ваков случај, односно неможел да иницира обдукција, пишува во извештајот.

Ревизорот констатира  дека одговорниот не постапил во согласност  со член 270 став 5 и член 275 став 5 од Законот за здравствена заштита и начелото на сигурен здравствен третман.

Во членот 275 став 5 од Законот за здравствена заштита пишува: Обдукција ќе се спроведе ако се работи за непримерна смрт или смрт со непознато потекло, смртта настапи во текот на дијагностички и терапевтски зафат, смртта настапи во рок од 24 часа од приемот на лицето во здравствена устнова,лицето учествувало во клиничко испитување на лек или медицинско помагало, односно во научноиспитување во здравствена установа или во случај на смрт на лице чии делови на тела можат да се земат за пресадување во согласнот со закон“.

По ова, Етичката комисија и МАЛМЕД, ја известиле фармацевската куќа дека испитувањето ќе биде прекинато поради смртта на пациентите.

Ревизорите исто така констатирале дека во документот  кој го потпишувале  пациенти вклучени во клиничките испитувања, а со кој се информирале за  ризикот, правата и обврските  не била наведена обврска за обдукција,при случај на смрт.

Според информациите до кои дојдовме за ЗДРАВСТВО.МК, во ова клиничко испитување биле вклучени пет пациенти од кои двајца починале. Станува збор за лек, антикоагулант што се користи против згрутчување на кртва и се пие по една таблета дневно.

Ни беше посочено дека  лекот не е на позитивната листа и не е дел од болничката и аптекарската листа, но го има на фармацевсткиот пазар.

Ревизорскиот извештај се однесува за 2016 година, кога вд медицински директор на Клиниката бил Иван Кузмановски.

Во врска со клиничките испитувања, ревизорите утврдиле и финансиски малверзации, бидејки договорите со претставници на фармацевстките компании за овие испитувања,ги склучувал директорот на Клиниката, наместо тие договори да се склучуваат преку МАЛМЕД, Агенција која ги издава одобренијата за претставници на фармацевстките компании.

Поради ова,  утврдено е и дека најголем дел од парите на фармацевстките куќи за клинички испитувања завршиле кај истражувачките тимови, а не на сметка на Клиниката. Вкупниот  буџет за сите испитувања во 2016 година, според пресметките на ревизорите  изнесувал 24 милиони денари или 400 илјади евра. Од овие пари,Клиниката требала да добие само 20 илјади евра, но во период од 2016 и 2017 година биле извршени само 4 уплати во износ од 3000 евра. Во овој период, истражувачките тимови добиле многу повеќе исплати од фармацевстките куќи.

Актулениот директор на Клиниката за Неврологија Иван Барбов даде изјава за ЗДРАВСТВО.МК дека сериозно се разгледуваат сите наоди во ревизорскиот извештај.

„Државниот ревизор ни вети дека случајот ќе биде пријавен во Основното јавно обвинителство, но доколку тоа не се случи, ние ќе повикаме финансиска полиција“ изјави Барбов