Владата со новите пакет законски мерки кои ги носи не само што не им помага на лицата со хендикеп, туку и во одредена мера ги крати нивните права, со што оваа категорија на граѓани каде се веќе на маргините и оставени само на себе па, сега и тоа малку што го имаат со овие неколку нови законски мерки им се одзема. Со нацрт измените на законот за социјална заштита на лицата со хендикеп владата им ги крати правата, велат од здружението Хендикеп-плус.

– Ние како претставници од невладини организации кои се занимаваат со оваа проблематика посочуваме на неколку суштински измени во законот кои се на штета на лицата со хендикеп. Пример член 53-Лице според кој секое лице кое користи надоместок заради попреченост истовремено не може да користи и надоместок за помош и нега од друго лице.

Член 78-Корисник на услугата помош и нега во домот која се реалзиира со надоместени трошоци од ЦСР истовремено не може да користи услуга лична асистенција. Така, доколку се одлучат да ја користат услугата за персонален асистент за домашни услови, лицата со хендикеп ќе треба да се откажат од додатокот за туѓа нега. Истиот изнесува 4.400 денари.

– Владата со ова сака да ни ги земе парите кои што законски ни следуваат. Доколку пак лицата со хендикеп се одлучат да користат персонален асистент за секојдневни активности, ќе треба да се откажат од половина од сумата за додаток за мобилност кој изнесува 7.090 денари. Значи повторно Владата крати од граѓаните на кои помошта им е најпотребна. Имено за мерката персонална асистенција беа потрошени големи пари од страна на Светска банка и европските фондови. Новите законски измени се спротивни на Конвенцијата за правата на лица со хендикеп која што РМ ја ратификуваше во 2011.

– Министерке Царовска, како со непочитување на правата на граѓаните, односно правата на лицата со хендикеп ќе се стремиме кон едно општество за сите ? Срамно е доколку некој побара персонален асистент да ги изгуби средствата за туѓа нега и мобилност. Итно бараме стопирање на процесуирањето на овој закон каков што е, бидејќи по редот на нештата прво се отвара јавна дебата кајшто ќе бидат вклучени лицата со хендикеп, нивните организации како и родителите на децата со хендикеп. Закон како ваков не е добар со новите предложени реформи.