Во новото истражување, научниците успеаја да фрлат ново светло на сложената работа на нашиот имунолошки систем. Експертите од Швајцарскиот федерален институт за технологија Лозана открија важен „прекинувач“ кој ја контролира активноста на клучниот ензим, цикличната GMP-AMP синтаза (cGAS).

cGAS игра клучна улога во идентификувањето на инвазивните вируси преку откривање на присуство на туѓа ДНК во нашите клетки. Сепак, потребна е строга регулација за да се спречи да им наштети на здравите клетки.

Научниците открија дека протеинскиот комплекс наречен CRL5-SPSB3 ја регулира активноста на cGAS преку сигнализирање кога неговата активност не е потребна. Овој процес вклучува додавање на хемикалија наречена убиквитин во ензимот, ефикасно сигнализирајќи го неговото отстранување.

Нашите резултати даваат целосен структурен модел на нуклеарната регулација на cGAS, нагласуваат авторите на истражувањето објавено во списанието Nature.

Студијата открива како cGAS комуницира со единиците за пакување ДНК наречени нуклеозоми, кои се контролирани од протеин наречен BAF. Овој контролен механизам гарантира дека cGAS останува неактивен кога нема закана за нашите клетки од ДНК.

Покрај тоа, истражувањето покажува вклученост на cGAS и CRL5-SPSB3 во патеката на интерферон (IFN), сигнален систем кој го регулира имунолошкиот одговор.

Овие резултати покажуваат дека нивоата на нуклеарниот cGAS влијаат на клеточниот IFN тон и ја откриваат улогата на CRL5-SPSB3 во клеточниот имунитет, велат авторите на студијата.

Потенцијални придобивки, но и опасности

Разбирањето на регулацијата на cGAS е критично бидејќи погрешната регулација може да доведе до автоимуни нарушувања. Со стекнување увид во тоа како функционира cGAS, научниците се надеваат дека ќе развијат насочени терапии за состојби како што се дијабетес тип 1 и воспалителна болест на цревата.

Нашето истражување ја дефинира деградацијата на протеините како детерминанта на регулацијата на cGAS во јадрото и дава структурни сознанија за елементот cGAS кој е подложен на терапевтска експлоатација, објаснуваат швајцарските научници во нивниот труд.