Истражувачи од Универзитетскиот колеџ во Лондон, Велика Британија, и Универзитетот на Републиката во Уругвај ја испитуваа врската меѓу редовниот пладневен сон и умствените способности.

Овие два фактора беа поврзани и споредени со набљудувачки испитувања во минатото. Така, овој научен труд потврдува дека куса дремка од 15 минути се чини корисна за извршување одредени когнитивни задачи веднаш по спиењето дење. Сепак, авторите на студијата сакаа да дознаат и повеќе – дали пладневната дремка е директна причина за здрав и бистар ум и поголем волумен на мозокот кај поединци кои имаат редовна дремка, во споредба со оние кои немаат таква навика?

Тимот го користеше методот наречен „Менделова рандомизација“ заради анализа на генетските податоци на повеќе од 375.000 учесници, преземени од британската „Биобанк“. Набљудувајќи неколку делови од ДНК-та за коишто се смета дека се поврзани со вообичаеното спиење преку ден, тие го споредија когнитивното здравје и структурата на мозокот на луѓето кои практикуваат редовна дремка со оние кои не го прават тоа.

Заклучокот е потврден: Луѓето кои спијат редовно во текот на денот обично имаат поздрав мозок.