Ознака: денешна статистика

Најнова статистика на бројот на заболени по градови низ Македонија

Од 378 активни случаи на Ковид-19, 233 се во Скопје

Здравство 2 години ago

Бројот на активни случаи се зголемува, вака изгледа денешната состојба по градови

Здравство 2 години ago

Бројот на активни случаи со Ковид-19 се зголемува, погледнете каква е состојбата во вашиот град

Здравство 2 години ago

Погледнете по колку заболени од Ковид-19 има во вашиот град

Здравство 2 години ago

Вака изгледа денешната прераспределба на бројот на заболени од Ковид-19 по градови во Македонија

Здравство 2 години ago

Погледнете ја денешната состојба на бројот на заболени по градови низ Македонија

Здравство 2 години ago

Погледнете по колку заболени од Ковид-19 има во вашиот град

Здравство 2 години ago

Само две општини во Македонија имаат едноцифрен број заболени од Ковид-19

Здравство 2 години ago

Повеќе од половината активни случаи на Ковид-19 се во Скопје, а ова е состојбата во останатите градови