Терапијата со конвалесцента плазма се уште се смета за експериментална, велат од СЗО

Светската здравствена организација соопшти дека употребата на плазма од страна на пациенти излекувани од Ковид-19 сè уште се смета за „експериментална терапија“ и дека прелиминарните резултати што укажуваат на нејзината…

Светската здравствена организација соопшти дека употребата на плазма од страна на пациенти излекувани од Ковид-19 сè уште се смета за „експериментална терапија“ и дека прелиминарните резултати што укажуваат на нејзината можна ефикасност сè уште не се „убедливи“.

Сума Сваминатан од СЗО изјави дека конвалесцентната плазма се користела како терапија за голем број заразни болести во текот на изминатиот век, со различен степен на успех. Покрај тоа, таа вели дека терапијата со плазма е тешко да се стандардизира, со оглед на тоа што луѓето произведуваат различни нивоа на антитела и дека плазмата мора да се собира индивидуално од излекуваните пациенти.

Според  Сваминатан, истражувањата се од мал обем и не обезбедиле квалитетни докази кога станува збор за овој вид на лекување. Таа истакна дека државите можат да ја користат оваа форма на терапија за лекување на итни случаи, доколку сметаат дека придобивките ги надминуваат ризиците.

Од СЗО напоменуваат дека терапијата со конвалесцентна плазма има голем број несакани ефекти, од блага треска и температура до многу сериозни проблеми со белите дробови. 


Related Articles