Студенчишкото блато не смее да се третира како нечиј двор,или паркинг за неколку ситни капиталисти за кои Блатото е поплавена ливада на која ќе може безбедно да си ги сместат скапите играчки- екологистите го кренаа гласот против изградба на Марина.

УНЕСКО регионот му припаѓа на светот и не може за неговата судбина да одлучува каприцот на шака богати опортунисти. Недозволиво е секој да си предлага проекти според својата желби, без темелни стручно-научни анализи.

Во Студенчишко блато и во близина на Студенчишко блато не треба да се предвидува никаква марина заради тоа што во крајна линија марината бара вода.Таму немаме вода, најверојатно се планира да се прокопа дел од просторот таму и да се донесе вода, што тука повторно ќе биде застоена и ќе претставува голема опасност и за езерото и за блатото и за целиот тој простор, изјави Трајче Талевски-Охрид СОС.

За една година ова е втор предлог на архитектонското студио „Тетрактис“ кое сега претставува план далеку помегаломански од првично замислената „мала марина за едрилици“ и тоа овој пат во Студенчишкото блато. На веб страницата на фирмата неможеме да најдеме проекти кои го покажуваат искуството на фирмата во вакви деликатни екосистеми-потенцираат екологистите. Проектот опфаќа 1.000 паркинг места за возила и стотици паркинг места за пловни објекти на секаков тип на гориво. Тоа меѓудругото значи драстично зголемено количество на токсични материи, потенцијални хаварии, што предизвикуваат загадување на водата.


Доколу експертите утврдат дека таа марина би значела деструција, а бидејќи е во првата заштитна зона на прв поглед изгледа дека тоа ќе значи деструкција, таков проект сигурно нема да може да се дозволи, изјави Ана Петровска –мин за животна средина.

Ваквите убедувања не се уверливи, велат екологистите потенцирајќи дека презентацијата на проектот за изградба на марина во Студенчишкото блато е поддржано со 80.000 денари од министерството за култура како проект од национален интерес во културата за 2019-та година.

Од хаотичните, некоординирани и контрадикторни активности на институциите е сосема јасна нивната неподобност за управување со регионот,велат од Охрид СОС. Обновата на блатните системи е наведена во 17-тата препорака во нацрт извештајот на Центарот за светско наследство на Унеско.