Доктор Маријан Денковски е избран за претседател на Стоматолошката комора на Македонија.

На вчера одржаното Изборно собрание за Денковски гласале мнозинство од 47 присутни делегати.

Денковски доаѓа на местото на д-р Владимир Поповски, кој четири години раководеше со Стоматолошката комора.