Високата концентрација на котризол во косата е индикатор на потенцијален срцев удар. Имено месеци однапред, според ова ниво, можно е да се одреди ризикот од удар.

Истражувајќи го крвниот систем и како на него влијае стресот, канадските научници утврдиле дека овој биолошки маркер, укажува на можност од срцев удар. Новото на кортизол се мери со анализите на крв и урина. Најчесто тие мерења се случуваат кога веќе е предоцна, односно кога ударот веќе се случил или непосредно пред него.

Кога е во прашање косата, нивото на кортизол може да се следи со месеци. Косата расте еден сантиметар секој месец, па на праменот долг шест сантиметри, може да се утврди нивото на кортизок за најмалку шест месеци. До овој заклучок се дошло по анализа на 56 прамени на косата на лица кои доживеале срцев удар. Нивните влакна ги споредувале со луѓе кои не претрпеле срцев удар.